Strona główna Napisz do nas Strona główna O nas Komunikaty Kontakt
Liczba odwiedzin:
Brydż sportowy
Turystyka
Taniec
Kręgle i bowling
Szachy i waracaby
Warcaby polskie (warcaby stupolowe zwane międzynarodowymi) to dyscyplina sportowa będąca międzynarodową odmianą znanej gry planszowej - warcaby. Powstała we Francji w pierwszej połowie XVIII wieku.
więcej...

O nas

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "Hetman" Lublin jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o pełnej osobowości prawnej, nie prowadzącym działalności gospodarczej, wpisanym do rejestru sądowego w dniu 29.11.1995 r.

Klub zrzesza osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz sympatyków jako członków wspomagających lub honorowych. W chwili obecnej klub liczy ponad 100 członków. Nasi członkowie czynnie uczestniczą w sekcjach sportowych takich jak: bowling, brydż sportowy, warcaby stupolowe, kręgle, taniec sportowy, kajakarstwo, strzelectwo, oraz turystyka odnosząc w nich wiele znaczących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dla wielu naszych członków czynne uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych jest jedyną formą rehabilitacji i rozrywki. Nasz Klub Sportowy jest aktywnym uczestnikiem ogólnopolskich struktur środowiska sportowców niewidomych i słabowidzących. Corocznie organizujemy kilka imprez sportowych i turystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w którym biorą udział osoby niewidome i słabowidzące wspólnie z pełnosprawnymi zawodnikami.

Motto Klubu brzmi:
"Sport jest najlepszą formą rehabilitacji. Przekonujemy się o tym sami"
- członkowie Klubu Sportowego Hetman Lublin.


Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, o różnym wykształceniu i różnych zainteresowaniach. Łączy nas inwalidztwo wzroku oraz chęć uprawiania sportu. Członkowie naszego Klubu wykonują na co dzień różne profesje. Pracują w zawodach typowych dla osób z dysfunkcją wzroku, takich jak masażysta, telefonista, szczotkarz, dziewiarz, monter urządzeń elektrycznych, muzyk a także w zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji naukowych i predyspozycji osobistych - wykładowca uniwersytecki, adwokat, radca prawny itp. Kilku członków naszego Klubu stworzyło zespół muzyczno - wokalny Kapela Drewutnia propagujący kulturę ludności zamieszkującej wschodnie pogranicze Polski.

Zgodnie z zatwierdzonym na zebraniu założycielskim Statutem Klubu jego najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu, w którym czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom. Władzę wykonawczą stanowi siedmioosobowy Zarząd Klubu, wybierany na walnym zgromadzeniu. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu.

Aktualnie skład Zarządu wygląda następująco:

  • Lucjan Fiuta - prezes
  • Krzysztof Tarkowski - wiceprezes
  • Sławomir Tolak - sekretarz

oraz członkowie Zarządu

  • Beata Chraścina
  • Emilia Sawiniec
  • Krzysztof Furtak
  • Ryszard Budniak

Lucjan Fiuta
Lucjan Fiuta
- prezes
Krzysztof Tarkowski
Krzysztof Tarkowski
- wiceprezes
Sławomir Tolak
Sławomir Tolak
- sekretarz

Beata Chraścina
Beata Chraścina
Emilia Sawiniec
Emilia Sawiniec
Krzysztof Furtak
Krzysztof Furtak
Ryszard Budniak
Ryszard Budniak

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna Klubu. Aktualnie tworzy ją:

  • Przewodniczący: Zbigniew Olbryś
  • Z-ca przewodniczącego: Piotr Oziomek
  • Sekretarz: Paweł Wojciechowski

Od kwietnia 2005 roku Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na rzecz takiej organizacji. ( Ustawa z dnia 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ).

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich inwalidów wzroku do uprawiania sportu w naszym Klubie, a ludzi dobrej woli - do współpracy z nami. Forma współpracy zależy wyłącznie od Państwa, bezpośrednia przy organizacji imprez, czy też pośrednia, poprzez wspomożenie działalności Klubu w formie finansowej. Klub jest organizacją non profit i opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków. Korzystamy ze środków finansowych pochodzących z administracji rządowej: Ministerstwo Sportu - Departament Sportu Powszechnego, funduszy specjalnych PFRON, środków administracji lokalnej - Marszałek Województwa i Urząd Miejski oraz dotacji z funduszy Unii Europejskiej i Fundacji Międzynarodowych, a także różnych prywatnych sponsorów. Za każdy gest wspomagający naszą działalność finansowo, bądź w inny sposób wszystkim ofiarodawcom serdecznie z góry dziękujemy.

Jesteśmy pewni, że siła, satysfakcja i radość, jaką daje nam sport, jest godna upowszechniania.

Członkowie Klubu Sportowego Hetman Lublin.

POBIERZ HYMN KLUBU:
Wersja nr 1
Wersja nr 2
Wersja nr 3